top of page
test.png

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΕΣΤ

DETROIT TEST Μαθησιακής Επάρκειας

Η ελληνική στάθμιση του DTLA-P:3 αποτελείται από 115 ερωτήματα τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αποκτημένων ικανοτήτων (νοητικών-γνωστικών-μαθησιακών). Εκτιμά 16 διαφορετικές ικανότητες και είναι κατάλληλο για παιδιά από 4.0 ως 7.11 ετών. Αποτελείται από συνθέσεις βαθμολογιών που αξιολογούν το λεκτικό, μη λεκτικό, επαυξημένη και περιορισμένη προσοχή , κινητικό και μη κινητικό. Το κριτήριο οδηγεί σε ένα γενικό πηλίκο μαθησιακής επάρκειας. 

ΛΑΤΩ TEΣT Γλωσσικής Επάρκειας 

Το Λ-α-τ-ω είναι ένα σταθμισμένο κριτήριο γλωσσικής επάρκειας που αξιολογεί το προσληπτικό, οργανωτικό, εκφραστικό , σημασιολογικό και μορφοσυντακτικό στοιχείο. 

Κριτήριο Μαθηματικής 

Επάρκειας της Ουτρέχτης 

Το Κριτήριο Πρώιμης Μαθηματικής Επάρκειας σταθμίστηκε στην ελληνική πραγματικότητα σε παιδιά ηλικίας 4.0-7.05 και αξιολογεί τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποτελούν προϋπόθεση για να εισαχθεί αποτελεσματικά ένα παιδί προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας στα σχολικά μαθήματα της τυπικής εκπαίδευσης.


To Κριτήριο Μαθηματικής Επάρκειας της Θεσσαλονίκης είναι  ένα σταθμισμένο επιστημονικό εργαλείο που αποτελείται από τρεις υποδοκιμασίες , οι οποίες καλύπτουν τους τρεις τομείς της σχολικής μαθηματικής γνώσης: το λεξιλόγιο, τους υπολογισμούς και την επίλυση προβλημάτων.

ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης

Το Αθηνά ΤΕΣΤ αποτελεί διαγνωστική μέθοδο που εντοπίζει με ακρίβεια τις δυσκολίες μάθησης. Απευθύνεται κυρίως σε παιδιά ηλικίας 5 έως με 9 ετών. Έχει σταθμιστεί στην Ελλάδα

Ψυχομετρική Αξιολόγηση Νοημοσύνης (Wisc - V)

Η ελληνική έκδοση του WISC V είναι η κλίμακα νοημοσύνης Weschler Intelligence
Scale for Children η οποία απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών και 11 μηνών και
αποτελεί ένα σταθμισμένο ψυχομετρικό εργαλείο για την αξιολόγηση της γενικής
νοημοσύνης του παιδιού μέσω 5 Πρωτογενών Δεικτών Νοημοσύνης (Δείκτης Λεκτικής
Κατανόησης, Δείκτης Οπτικοχωρικής Αντίληψης, Δείκτης Ρέοντα Συλλογισμού, Δείκτης
Ταχύτητας Επεξεργασίας και Δείκτης Εργαζόμενης Μνήμης) και 5 βοηθητικούς δείκτες
(Δείκτης Ποσοτικού Συλλογισμού, Δείκτης Ακουστικής Εργαζόμενης Μνήμης, Δείκτης Μη
Λεκτικής Ικανότητας, Δείκτης Γενικής Ικανότητας και Δείκτης Γνωστικής Επάρκειας). Κατά τη
χορήγηση αξιολογούνται τομείς που αφορούν ειδικότερες λειτουργίες της αντίληψης, όπως
το λεξιλόγιο, η ικανότητα επεξεργασίας ή χειρισμού αφηρημένων εννοιών, κανόνων,
γενικεύσεων και λογικών σχέσεων, η ικανότητα ενεργητικής διατήρησης πληροφοριών και
η χρήση τους για τη διεξαγωγή έργου και παραγωγή αποτελέσματος, η ταχύτητα στην
επεξεργασία πληροφοριών, κ.α.

Πολυφασικό Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας

της Μιννεσότα 2 MMPI-2

Πρόκειται για το πιο διαδεδομένο, έγκυρο κ αξιόπιστο ψυχομετρικό τεστ για την αξιολόγηση της ενήλικης Ψυχοπαθολογίας. Συνολικά περιέχει πάνω από 130 κλίμακες οι οποίες εξετάζονται μέσα από 567 ερωτήσεις. Είναι το μοναδικό ψυχομετρικό τεστ στον κόσμο το οποίο γίνεται δεκτό από τα δικαστήρια κάτι το οποίο ισχύει κ για το Ελληνικό δίκαιο. Σε κλινικό πλαίσιο το MMPI®-2 χρησιμοποιείται για αξιολόγηση συμπτωμάτων κοινωνικής και προσωπικής δυσλειτουργίας, Διαμόρφωση κλινικών διαγνώσεων, Σχεδιασμό στρατηγικών αποτελεσματικής θεραπείας, Αξιολόγηση συμμετεχόντων σε προγράμματα απεξάρτησης και επιλογή των κατάλληλων θεραπευτικών προσεγγίσεων. Επιπλέον χρησιμοποιείται στην συμβουλευτική σταδιοδρομίας και στην συμβουλευτική γάμου και οικογένειας.

Προβολικά Τεστ

Με την χορήγηση των Προβολικών Δοκιμασιών το άτομο καλείται να έρθει σε επαφή με αφηρημένα, μπερδεμένα, ασαφή ή διφορούμενα ερεθίσματα και του δίνεται η δυνατότητα για απεριόριστες απαντήσεις και αντιδράσεις. Οι δοκιμασίες αυτές, στηρίζονται πάνω στην υπόθεση ότι ο τρόπος με τον οποίο το άτομο καταλαβαίνει, οργανώνει και ερμηνεύει τα ερεθίσματα αυτά κάνει πιο εύκολη την «προβολή» συνειδητών και ασυνείδητων ψυχικών διεργασιών και φέρνει στην επιφάνεια σημαντικά στοιχεία του ψυχισμού του, όπως ανάγκες, επιθυμίες, σκέψεις, άμυνες, φόβους, άγχη και ψυχικές συγκρούσεις.

 • C.A.T
  Τεστ Θεματικής Αντίληψης Παιδιών

Οι Δοκιμασίες Θεματικής Αντίληψης ενηλίκων και παιδιών κατέχουν διεθνή αναγνώριση στον χώρο της ψυχολογικής αξιολόγησης και αποτελούν βασικά εργαλεία στον τομέα της ψυχολογικής διαγνωστικής.  Πολλές φορές τα παιδιά δεν είναι σε θέση να εκφράσουν με λόγια τα προβλήματά τους. Oι προβολικές δοκιμασίες μας βοηθούν να λάβουμε τις απαραίτητες πληροφορίες για να προχωρήσουμε στην καταλληλότερη θεραπευτική αντιμετώπιση. 
 

Το CAT (Children’s Apperception Test)  είναι προσαρμοσμένο για παιδιά ηλικίας 3-10 ετών. Κατά τη διάρκεια του τεστ χορηγούνται κάρτες με εικόνες και αυτό που ζητάμε από το παιδί είναι να μας «φτιάξει» μια ιστορία με αρχή, μέση και τέλος. Οι μορφές των εικόνων είναι ζώα, όπου το παιδί μπορεί να κάνει πιο εύκολη ταύτιση και είναι λιγότερο απειλητικά από τους ανθρώπους.
 

Αφορά τον έλεγχο για προβλήματα στη σχέση με γονείς και αδέλφια, επιθετικότητα, διατροφικές συνήθειες, φόβο για το σκοτάδι, συμπεριφορά που έχει σχέση με τον έλεγχο των σφιγκτήρων, την αντίληψη του σώματος.


Το CAT-H, μια άλλη μορφή του CAΤ, απευθύνεται σε μεγαλύτερα παιδιά και προεφήβους, χρησιμοποιώντας τις ίδιες καταστάσεις-σενάρια αλλά με ανθρώπινες και όχι ζωικές μορφές.

 • T.A.T
  Τεστ Θεματικής Αντίληψης Ενηλίκων

Το Τεστ Θεματικής Αντίληψης (Thematic Apperception Test) του πανεπιστημίου του Χάρβαρντ  εντάσσεται στην κατηγορία των προβολικών ψυχομετρικών δοκιμασιών και είναι ανάμεσα στις προβολικές μεθόδους που έχουν ερευνηθεί περισσότερο και χρησιμοποιούνται ευρύτατα. Σχεδιάστηκε από τους Αμερικάνους ψυχολόγους Henry A. Murray και Christiana D. Morgan της Ψυχολογικής Κλινικής του Χάρβαρντ με στόχο τη διερεύνηση των δυναμικών της προσωπικότητας που βρίσκονται σε συνειδητό ή μη συνειδητό επίπεδο, όπως κεντρικές ενορμήσεις, εσωτερικές συγκρούσεις, ενδιαφέροντα και κίνητρα. 

 • Rorshach

Το τεστ κηλίδων μελάνης Rorschach είναι ένα από τα γνωστότερα προβολικά τεστ για την αξιολόγηση της προσωπικότητας και τη διάγνωση συναισθηματικών διαταραχών. Επιτρέπει την αναγνώριση στοιχείων του χαρακτήρα και συστημάτων οργάνωσης της συμπεριφοράς και των συγκινήσεων. Εκτιμά νοημοσύνη, κοινωνικότητα, συναίσθημα και ψυχική λειτουργία. Αποτελεί σημαντικό εργαλείο ως προς τη διαφορική διάγνωση ψυχοπαθολογικών καταστάσεων στην κλινική πράξη. Χρησιμοποιείται διεθνώς για τη μελέτη ατομικών τρόπων ψυχικής λειτουργίας με στόχο το σχεδιασμό μιας κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής. Η σωστή και έγκυρη χρήση των τεχνικών προβολής προϋποθέτει πολύ καλή γνώση της κλινικής ψυχολογίας και της ψυχοπαθολογίας καθώς και εξειδικευμένη εκπαίδευση. Το Rorschach αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την ψυχολογική εκτίμηση και τη διάγνωση της ψυχοπαθολογίας.

 • Παιδικό Ιχνογράφημα

 • Σχέδιο Ανθρώπου (Draw-a-man, Goodenough)

 • Σχέδιο Ανθρώπου (Human-Figure-Drawings, Machover)

 • Σχέδιο Ανθρώπου (Draw-A-Person Test, Naglieri)

 • Σχέδιο Σπιτιού-Δέντρου-Ανθρώπου (House-Tree-Person Test, Buck)

 • Σχέδιο Οικογένειας «εν δράσει» (Kinetic-Family-Drawing, Hulse)

 • Test <<la dame de Fay>> «Μια κυρία κάνει βόλτα και βρέχει» (Fay)

 • Το σχέδιο της ζωόμορφης οικογένειας (Luitgard Brem- Gräser)

 • Η φανταστική οικογένεια (Corman)

 • D10 (Le Men)
   

Μπορούμε να πούμε ότι η παιδική ζωγραφιά είναι ο «καθρέφτης» του παιδικού ψυχισμού. Όταν δώσουµε στο παιδί ένα χαρτί σχεδόν πάντα θα φτιάξει κάτι. Συνήθως είναι µια  µορφή. Μέσα από τη µορφή αυτή, που είναι αυθόρµητη,  το παιδί µπορεί να προβάλλει τον εαυτό του ή αυτό που σκέφτεται. Τα συναισθήµατα αλλά και στοιχεία από τον ψυχικό του κόσµο.

 
Το παιδί θέλοντας να  επικοινωνήσει µε το περιβάλλον του µπορεί να στέλνει σήµατα ή µηνύµατα. Αυτά απευθύνονται στο κόσµο που το περιβάλει.


Προβολικά διαγνωστικά τεστ όπως το Σπίτι-Δέντρο-Άνθρωπος αποτελούν ψυχοδιαγνωστικές δοκιμασίες και μας δίνουν στοιχεία για την γνωστική ωριμότητα του παιδιού, την ψυχοπαθολογία, το επίπεδο ικανοτήτων και τις συναισθηματικές του δυσκολίες. Τα προβολικά σχέδια ενδείκνυται να χορηγηθούν σε παιδιά και εφήβους, όπου εκφράζονται καλύτερα μέσω του σχεδιασμού σε αντίθεση με τον προφορικό λόγο. Επιπλέον, μας δίνουν χρήσιμα στοιχεία γύρω από την προσωπικότητα και βοηθούν στην καλύτερη θεραπευτική προσέγγιση.

Τεστ Παραμυθιών  - Fairy Tale Test (FTT)

Τα παραμύθια μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως διαγνωστικό εργαλείο, καθώς έχουν έναν συμβολικό χαρακτήρα και προσφέρουν στο παιδί έναν τρόπο σκέψης που αντιστοιχεί στην αναπαράσταση του εαυτού του. 

 

Το FTT (Fairy Tale Test) είναι ένα ψυχομετρικό εργαλείο που αξιολογεί ένα μεγάλο αριθμό λειτουργιών της προσωπικότητας. Το FTT χορηγείται σε παιδιά 6-12 ετών και αποτελείται από κάρτες που δίνουν τη δυνατότητα στο παιδί να προβάλλει διαφορετικές πλευρές του εαυτού. Οι εικόνες στις κάρτες παρουσιάζουν δημοφιλείς χαρακτήρες παραμυθιών και σκηνές από τις ιστορίες της Κοκκινοσκουφίτσας και της Χιονάτης με τους Επτά Νάνους. 

 

Οι ιστορίες που παρουσιάζονται θεωρείται ότι αντανακλούν καθολικές αξίες και χαρακτηριστικά όπως η στοργή, ο φθόνος, η επιθετικότητα και η βία, η φιλία, η σεξουαλικότητα, η ταπεινοφροσύνη, η αγάπη, η αμοιβή και η τιμωρία.

Test Επαγγελματικού Προσανατολισμού - ARISTON Candidates

Η απάντηση στην ερώτηση «Τι επάγγελμα θα ακολουθήσω;» εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες και συχνά η
ίδια η ερώτηση προκαλεί αγωνία, άγχος ή/και φόβο σε εφήβους, γονείς και ενήλικες. Η άμεση και αξιόπιστη
βοήθεια που προσφέρουν τα αποτελέσματα του τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού ΆΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ, με
σωστή χρήση, μπορεί να μειώσει τα αρνητικά φορτισμένα συναισθήματα που αφορούν την επιλογή, να
επιβεβαιώσει την απόφαση του ατόμου ή να του δείξει νέες προοπτικές. Έτσι, το άτομο ελεύθερο από διλλήματα και αμφισβητήσεις, ασχολείται καθαρά με την επίτευξη του στόχου του, εξασφαλίζοντας μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία, σε συμφωνία με τις κλίσεις, την προσωπικότητα, τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα του.

 

Το ΆΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ είναι ένα πρωτοποριακό έμπειρο σύστημα Επαγγελματικού Προσανατολισμού, το οποίο
διερευνά την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τις ικανότητες/δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα του ατόμου, και στη
συνέχεια εντοπίζει τα επαγγέλματα που του ταιριάζουν, καθώς και τα αντίστοιχα τμήματα του ελληνικού
εκπαιδευτικού συστήματος (ΑΕΙ ή ειδικότητες ΕΠΑΛ/ΙΕΚ).

 

Η διαδικασία χορήγησης περιλαμβάνει μια μισάωρη συνάντηση συνέντευξης με τον εξεταζόμενο, την συνάντηση χορήγησης του τεστ και την συνάντηση ανάλυσης των αποτελεσμάτων.  Το τεστ χορηγείται μέσω Η/Υ, είναι ιδιαίτερα εύχρηστο και φιλικό προς το χρήστη και ολοκληρώνεται σε 60-90 περίπου λεπτά

Detroit
ΛΑΤΩ
Κριτήριο Μαθηματικής Επάρκειας
Πολυφασικό Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας
Προβολικά ΤΕΣΤ
C.A.T.
T.A.T.
Rorschach
Παιδικό Ιχνογράφημα
ΤΕΣΤ Επαγγελματικού Προσανατολισμού
ΤΕΣΤ Παραμυθιών
ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ
Wisc - V
bottom of page