Θεραπεία Ζεύγους

Για να υπάρχει μια καλή σχέση ανάμεσα στο ζευγάρι απαραίτητο είναι το κάθε μέλος να έχει καταρχήν μια καλή σχέση με τον εαυτό του. Στόχος της θεραπείας ζεύγους είναι το κάθε μέλος να εκφράσει τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τις επιθυμίες  του με τέτοιο τρόπο που το άλλο μέλος να μπορέσει να ακούσει και να καταλάβει. Ο καθένας χρειάζεται να αναλάβει την προσωπική του ευθύνη στη σχέση, για να έρθει η κοντινότητα και η ουσιαστική επικοινωνία. 

Φαναρακίου 106

Πέραμα 18863

Αττική

©2019-2020 Mitrakas Dimitris All Rights Reserved